מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות השימוש באתר www.unikey.co.il

הסכם מדיניות זה חל על כלל המשתמשים הגולשים באתר, לרבות רוכשי מוצרים.

מסמך זה מהווה הסדר מדיניות על האופן שבו האתר Unikey (להלן – “הנהלה”, “צוות האתר”, “העסק”, “האתר”) אוספת מידע ונתונים אודות משתמשים (להלן נזכרים בלשון צרכן, קונה, רוכש או גולש, או בלשון רבים), חושפת מידע, וצורכת מידע לשימושים עתידיים. הסכם זה חל על כל האתר וכל היוצא בו, לרבות כל מוצריו ותכניו. אתר Unikey הינו מאגר מידע. שימוש באתר Unikey מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר Unikey ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לUnikey.                       במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר Unikey בכתב בהתאם להוראות כל דין. במידה ונפלה טעות במילים, מספרים, מונחים, זכר/נקבה, יחיד/רבים וכו’, במסמך תקנון זה או מסמכי מדיניות או תקנונים מחייבים המופיעים באתר אין להסיק כי תוקפו של התקנון, המסמך, המדיניות כולו או מקצתו בטלים.

חלק ראשון (א) – מידע על גולשים ולקוחות אשר נחשף לצוות האתר:  

בהתאם לנעשה באתר ע”י הגולשים בעת גלישה, עיון, או רכישה, יחד עם המידע המתקבל בטפסים ייעודיים בעת רכישה או אחרים, עלול להאסף מידע אודות משתמשים בנוגע לפרטים אישיים כגון: שם משפחה, שם פרטי, מין, מגורים, מספר זהות, כתובת אימייל, גיל. האתר נחשף למידע זה במגוון דרכים שונות המתבססות על דרכי השימוש של הלקוחות והמשתמשים באתר, לרבות עיון בעמודים מסוימים, מילוי טפסים וכו’.

בעת גלישה באתר מערכת האתר נחשפת למידע טכני אודות הגולשים כגון, דפדפן, כתובת IP, מערכת הפעלה, מהירות גלישה. בעזרת טכנולוגיות חדשניות ומאובטחות המאפשרות אבטחה מירבית בעת תשלום עם תקנים PCI ו DSS העומדים בדרישות בינלאומיות לשימוש וסליקה בחברות הסליקה. האתר אינו נחשף לשום מידע בנוגע לפרטי כרטיסי האשראי או חשבונות הבנק במסגרת ביצוע רכישה של לקוחות.

האתר עשוי לעשות שימוש בתוכנות או תוספי צד שלישי הפועלים בחסותו במטרה לאסוף מידע אודות אופי השימוש והפעולות המתבצעות באתר ע”י הגולשים. האתר עשוי לאסוף נתונים במגוון דרכים, בעת מילוי טפסים, בעת השבה על הודעות או בעזרת גורמי צד שלישי האוספים מידע בדרכי פעולה שונות, כגון צפייה בסרטונים, גלישה באתרים, שימוש במקלדת ועכבר מחשב וכו’.

חלק שני (ב) – שימוש האתר במידע נאסף:

האתר Unikey לעולם לא יעשה שימוש זדוני בפרטים אישיים לצורך גניבת זהות או מידע אישי וסחר במידע ברשת. המידע אשר צוות האתר נחשף אליו בנוגע לפרטים אישיים של הגולשים בעת רכישות או בעת גלישה, עשוי לשמש בתור מידע או סטטיסטיקות אודות מבקרים באתר, כמויות גולשים וכו’. יחד עם זאת, מידע אודות כמויות ונוכחות גולשים עשוי לשמש בתור פרסומי מידע המופיעים באתר אודות כמויות מבקרים נוכחים.

שימוש בפרטים אישיים לרבות אימייל וכתובת מגורים, ישמש לצורך ביצוע ההזמנות ואימות הלקוחות בעת רכישה. צוות האתר עשוי לשלוח הטבות או הודעות פרסומיות לכתובת האימייל או למספר הנייד של הלקוח, אך ורק במידה והסכים על כך. באופן ברירת מחדל, הגדרת דיוור מוגדרת בהסכמה לכל לקוחות אשר מבצעים רכישה. האתר עשוי לעשות שימוש בכל המידע וכל הנתונים הנאספים בו בכל מסגרת, גלישה, רכישה או מילוי טפסים למטרות פנים ארגוניות, יחד עם שיתופו לגורמי צד שלישי לצורכי בקרה ושליטה, ניתוח, שיפור וכו’. השימוש האמור יעשה במטרה לשפר את האתר, לתחזק, לשדרג ולהתאים תכנים ופרסום מכוונים לגולשים בו. צוות האתר עשוי לאגור ולצבור מידע המתקבל במסגרת השימוש באתר ע”י הגולשים או רוכשים, במסדי נתונים ייעודיים לשימוש עתידי למטרות פנים ארגוניות. 

אתר Unikey יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין. על כן Unikey – האתר תשמור את המידע שיאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

חלק שלישי (ג) – אבטחת מידע וביטחון מידע רגיש:

האתר עומד בתקנות בינלאומיות מחמירות בכל הנוגע לאבטחת מידע, ובפרט לאבטחת מידע ופרטי תשלום אישיים כגון כרטיסי אשראי, פרטי בנק, מספרי זהות וכו’, המתקבלים בעת  רכישות. הסטנדרטים ותקנות האבטחה המחמירות עושות שימוש בעת רכישות עם חברות הסליקה בכל חברות האשראי לרבות כרטיסי האשראי דיינרס, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, במטרה להבטיח את ביטחון המידע עבור לקוחות.

בעת ביצוע רכישות, פרטי הלקוחות האישיים הנוגעים לתשלום יועברו הצפנה בתקן SSL 128Bit בסטנדרט PCI וDSS ויעברו ישירות לחברת הסליקה בלבד, ללא חשיפה או התערבות של גורם נוסף. מלבד זאת, פרטים הכרחיים אודות הלקוחות הרוכשים, בנוגע לזהותם, מגוריהם, כתובת אימייל ומספר נייד עשויים להיות גלויים לצורך השלמת עסקאות כנדרש. האתר נבנה במסגרת WordPress ועושה שימוש בתוכנות אבטחת מידע ייחודיות לשם ביטחון מידע של הגולשים, במטרה לצמצם או למנוע חדירות או פריצות למידע המאוחסן במסדי הנתונים של האתר. האתר אינו מבטיח לגולשיו חסינות מוחלטת בעת חשיפת המידע לכל גורם אחר.

על המשתמש להבין כי ייתכן וחלק מפרטיו האישיים או בלתי אישיים (למעט פרטי תשלום) עשויים להישמר או לעבור במרחב הרשת בצורה שאינה מוצפנת, בשיתוף מידע בין ממשקים באתר או בין אתרים אחרים וכו’.

חלק רביעי (ד) – שימוש ואחריות בגורמים או קישורים חיצוניים:

במהלך השימוש באתר מופץ ללקוחות והגולשים מידע רב בתוך האתר, יחד עם זאת לצורך הסברה רחבה           יחד עם שימוש בתוספים או אתרים חיצוניים, מוטמעים באתר קישורים ולינקים המפנים לאתרים חיצוניים או תוכנות אחרות. האתר אינו אחראי על הנעשה במהלך ההפניות, ואינו אחראי על הפרטיות והמדיניות של הגולשים המופנים אל אותם אתרים. לשם כך, יש לעיין במסמכי המדיניות הרלוונטיים בהתאם לכל אתר.

חלק חמישי (ה) – שימוש בעוגיות Cookies:

שימוש בעוגיות Cookies נעשה נפוץ בעולם האינטרנטי כיום בכל אתר לצורך שמירת מידע הכרחי, תיעוד ומעקב אחר פעולות של גולשים ולקוחות באתר הנשמר בהגדרות הדפדפן, איתו האתר עושה שימוש לצריכת מידע זה. ביכולתו של כל משתמש לבטל שימוש זה בהגדרות הדפדפן. לתושמת לב הגולשים! ייתכן כי במצב  בו תשביתו במכוון את פעילות העוגיות בדפדפן, חווית הגלישה והשימוש באתר עשויים להיפגע באופן ישיר מכך.

חלק שישי (6) – הזכות לעיון במידע ועדכונו:

האתר עושה שימוש במסגרת החוק הישראלי ונותן גישה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981 למסמך מדיניות זה לכל גולש ומשתמש באתר בכל נושא בכל זמן. זכותו של כל אדם המבקר באתר עומדת לצידו לעיין במסמך בכל פרטיו. כמו כן, במידה וימצא לנכון דברים שאינם הוגנים, נכונים, שקריים או ברורים מספיק רשאי ומומלץ יהיה עליו לפנות לגורמי האתר בדרכי יצירת הקשר.

חלק שביעי (7) מסירת מידע לגורמי צד שלישי שאינם מופיעים מעלה:

כאמור מעלה בסעיפים הקודמים, האתר מקיים נהלים הדוקים בנושא חשיפת המידע לגורמי צד שלישי חיצוניים, כך שיש מקומות בהם נעשה שיתוף מידע במסגרת פנים ארגונית כאמור. מלבד הכתוב מעלה בנושא שיתוף מידע לגורמי צד שלישי של הלקוחות והגולשים אליו האתר עשוי להיחשף, Unikey עשוייה להחליט לשתף מידע אישי או בלתי אישי וכל מידע אשר נחשפת אליו במקרים המופיעים להלן.

  1. כאשר משתמש או גולש אישר באופן ישיר או עקיף בכל דרך או שיטה שהיא להעביר מידע אישי או בלתי אישי לגורמי צד שלישי חיצוניים לכל מטרות.
  2. במקרה בו יש צורך לספק מוצר או שירות שהזמין או רכש הלקוח באתר, יהיה הכרח לספק מידע אודות נתוני מגורים ומשלוח לחברת השליחויות או לגורמי שליחים אחרים המבצעים את השילוח.
  3. בכל מקרה בו הגולש, הרוכש או הלקוח יפר את אחד מן הסעיפים המופיעים בהסכם פרטיות זה, או יעבור על דין וחוק כלשהו בנוגע לכללי האתר, או ינסה ליזום או לבצע פעולות זדוניות כנגד Unikey.
  4. במקרים בהם תהיה הפרה של הסכם זה או הסכמים או נהלים אחרים המופיעים באתר ע”י הגולשים או הרוכשים, ישותף מידע למטרת אכיפה וסדר לכל לגורם חיצוני להחלטת האתר.
  5. לאתר עומדת הזכות לעשות שימוש במידע אישי או בלתי אישי, בכל מקרה של חוב או תשלום שלא שולם ע”י הגולשים או הרוכשים בכל סיטואציה, ולשתפו לגורמי צד שלישי לרבות עורכי דין, יועצים, סוכנויות חקירות וכו’, במטרה לגביית תשלום והסדרי חובות.
  6. בכל מקרה הנאכף על ידי חוקי המדינה או גופי האכיפה לרבות משטרת ישראל, צהל ושאר רשויות משרדי הממשלה והביטחון, בהתאם לצווים, הוראות שעה, זימונים או בקשות לשיתוף פעולה ומידע בנושאים הנוגעים למידע ונתונים אודות הגולשים והמשתמשים.
  7. לזכות Unikey עומדת היכולת לעשות שימוש בכל מידע הנמצא תחתיה וכל מידע אשר אליו נחשפת בכל זמן ובכל מסגרת ודרך שהיא למטרות מימוש זכויותיה המשפטיות, בין אם נוגעות לפרט מסוים או לא נוגעות בכלל. הן אם קשורות לאתר ולנושאים בו או לא קשורות בכלל.
  8. במקרים משפטיים שונים בהם האתר יאלץ להתמודד כנגד תביעות משפטיות, על מנת להתגונן האתר עשוי לפרוש, לוותר או להתנגד לסעיפים או הסכם כולל ומספר הסכמים בכל מסגרת לכל לקוח באופן פרטני או ציבורי, בהתאם לשיקול דעתה ולפי צריכה המשפטיים.
  9. בכל מקרים משפטיים בהם תאלץ האתר להגן על אחד מחבריה, עובדיה, רכושה החומרי או הרוחני, או לכל אדם ורכוש בהם תמצא לנכון צורך להגן עליהם מפני תביעות, חובות, קנסות מכל גורם שהוא.
  10. במקרים משפטיים או גם כאלה הנוגעים למקרי מכירות או רכישות של עסקים, חברות או מיזוג תאגידים וכו’, לרבות במקרים של פירוק.

חלק שמיני (8) – מדיניות שינויים בהסכם זה:

תוקפו וכוחו של הסכם זה יפה על אתר Unikey וכל היוצא בו בנוגע לפרטיות והשימוש בלקוחותיו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לשכתב מחדש כל סעיף, או כל קטגוריה וכל המסמך בשלמותו בהתאם לרצונו ללא התראה וללא הודעה מוקדמת בכל עת. כיוצא בזה, המשתמש מסכים לפצות את Unikey לרבות עובדיה, מנהליה וכו’ מפני כל תביעה או מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. המשתמשים מסכימים למדיניות זו ומטבלים את זכותם או זכאותם לכל תביעה או עילה משפטית כנגד מדיניות פרטיות Unikey- האתר בכל סיבה או טענה שתהיה.

חלק תשיעי (9) – עמדת וויתור:

אי עמידה בהסכם זה, בסעיף אחד או במספר של סעיפים במקרה פרטני, או במספר מקרים

פרטניים, אינו יחשב כוויתור על זכות סעד עתידית אשר תעמוד לרשות Unikey.

אי עמידה בהסכם זה, בסעיף אחד או במספר סעיפים, במקרה פרטני או במספר פרטניים, איני

נחשב כביטול הסכמים עתידיים או הסכמים אחרים העומדים בתוקפם.

אי עמידה בסעיף בודד או במספר רב של סעיפים ללקוח פרטני במועד מסוים, אינו משליך על תוקפו

של הסכם זה במועד עתידי, אשר יעמוד באופן מלא ותוקפו יפה לכל עת בכל פעולה חוזרת של כל

אחד מהצדדים הכתובים והנאמרים בו.

בכל נושא אתר Unikey והצוות עומדים לרשות הגולשים והלקוחות בכל נושא, בכל עת וזמן,

על מנת לעזור להשיב על שאלות, בעיות או תגובות במקרים של רכישות, מאמרי תוכן וכו’.

צוות האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להעניק חווית גלישה ושירות מקסימלית ולצמצם חוויות שליליות במערכת האתר. כל אדם מוזמן לגשת בכל עת לדף “מרכז התמיכה והעזרה” באתר לשם קבלת מידע מפורט, הסברים ותשובות לשאלות רבות. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר דרך דף צור קשר.

קבלו 5% הנחה
כאן ועכשיו! 👇

חדשים אצלנו?
קבלו מאיתנו קופון!

דילוג לתוכן