מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

מדיניות משלוחים באתר www.Unikey.co.il:

עדכון אחרון 03 באוקטובר 2022

חלק א’- הגדרות:

 1. “מוצר פיזי” – זהו מוצר העומד למכירה באתר Unikey כמוצר פיזי ולא וירטואלי אשר יסופק לרוכש.
 2. “מוצר וירטואלי” – אלה הם מוצרים (או שירותים) באתר אשר מאפייניהם הם וירטואליים, לרבות קבלתם, שימושם, הפעלתם, ומדיניות החזרתם יחד עם מדיניות השילוח.
 3. “האתר – Unikey” – הגוף העומד בצד המוכר, אשר מספק ללקוח את מדיניות השילוח למוצר מסויים. לאתר צוות תפעול שנכלל בכותרת “צוות האתר” אשר מוסמך לטפל בנושאי שילוח.

            צוות האתר, המשמש לצורך תפעול האתר, הוא הנמנה עם מנהלי Unikey.

 

חלק ב’ – הבהרות כלליות:

מסמך זה תפקידו אחד בלבד, לשמש מתווה עבור האופן שבו Unikey שולחת מוצרים עבור לקוחותיה.

ימי עסקים מוגדרים כימי עבודה, לא כולל שבתות, חגים או ימים טובים, ימים א-ה בשבוע. כל מוצר, הן פיזי והן וירטואלי, יצא להפצה ושילוח אך ורק לאחר ווידוא רכישה תקינה (ראה מסמך “מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות”). כך שתהליך השילוח יחשב לאחר ווידוא רכישה תקינה.

 • מוצרים וירטואליים שנמכרים ע”י סוכנים ומוכרים באתר Unikey, ישלחו ע”י האתר בלבד, ללא ספק חיצוני או ע”י המוכרים בעצמם.
 • במידה ונפלה טעות במילים, מספרים, מונחים, זכר/נקבה, יחיד/רבים וכו’, במסמך תקנון זה או מסמכי מדיניות או תקנונים מחייבים המופיעים באתר אין להסיק כי תוקופו של התקנון, המסמך, המדיניות כולו או מקצתו בטלים.

חלק ג’ – שילוח ואספקת מוצרים וירטואליים:

שילוח מוצרים וירטואליים יתבצע אך ורק לאחר תהליך השלמת “רכישה תקינה”, המופיע במסמך מתווה מדיניות החזרת מוצרים.

סעיף א’ – שילוח ואספקה של מוצרים שלגביהם מצויין וכתוב – “הטמעה/הפעלה/הכנסה/אספקה (של המוצר/השירות) באמצעות יוניקי/Unikey/האתר”:

אתר Unikey עושה שימוש בדרך יעילה ובטוחה יותר לאספקת המוצרים או השירותים לרוכשים באתר. ע”י אספקת חלק מהמוצרים הוירטואליים ישירות לחשבונות/פלטפורמות המשחקים ע”י צוות האתר בעצמו, ללא צורך בשליחת הפרטים והמתנה ללקוחות ותקלות אפשריות. בדרך זו האתר חוסך עמל וטרחה של הלקוחות בביצוע פעולות ההטמעה בחשבון, חוסך תקלות ובעיות וחוסר ידע אפשרי בנושא, ומקל על חווית הקנייה בכך שמניח ראש שקט לקבלת המוצר ישירות אל החשבון. שירות אספקת מוצרים המוגדר האתר – UnikeyAutoInstall, נכלל תחת סעיף זה. בנוגע להטמעת רשיונות המוצרים ע”י צוות האתר בפלטפורמות הנדרשות (סטים, אוריג’ין וכו’).

 1. שירות זה מתאפשר על אלו המוצרים אשר מצויין בהם בעמוד/דף המוצר את הכתוב מעלה. על כן – גולש יקר – שים לב לכל הכתוב בדפי המוצרים בכל שלב באתר.
 2. בהתאם לכך, לשם ביצוע ההטמעה והפעלת המוצר/שירות ע”י צוות האתר יתבקש כל לקוח רוכש באופן המוגדר כברירת מחדל להזין את פרטי ההתחברות לחשבון המבוקש בהתאם למוצר הנרכש (חשבונות/פלטפורמות משחקים ותוכנות), ולהעבירם לצוות האתר בשלבי הרכישה.
 3. על הרוכש מוטלת החובה למסור את פרטי ההתחברות לחשבון/משתמש בצורה המדויקת והכנה ביותר ללא שגיאות, לשם ביצוע פעולה תקינה. למסור פרטי התחברות ככל אשר ידרש לרבות – שם משתמש; דואר אלקטרוני; סיסמה; וכו’, בהתאם לכל חשבון/משתמש כנדרש בהליך ההתחברות בכל אתר/אפליקציה/פלטפורמת יעד להטמעת המוצר. כך שלכל הזמנה יתבצע שירות UnikeyAutoInstall, כאשר לכל מוצר תתבצע הטמעה פר משתמש שניתן בטופס ההזמנה באתר, או בכל דרך אחרת. מוצר-רישיון אחד פר משתמש אחד, ולא הטמעה למספר משתמשים. כל ניסיון לבצע מניפולציות על הטמעת הרישיונות בחשבונות ייחשב כעילה לביטול ההזמנה.
 4. לקוח – רוכש אשר לא ימסור פרטי התחברות, או כאלה אשר יתברר ויהיו שגויים בכל פרט, רכישתו תבוטל באופן מיידי ומעשה זה עלול להיחשב כעילה למעשה זדוני בביצוע הרכישה. כספו של הרוכש בגובה הרכישה יוחזר בהתאם למדיניות החזרת מוצרים. ובהתאם לשיקול דעת האתר ינוכה ממנו דמי טרחה/טיפול/ביטול וכו’.
 5. ביצוע הפעולה ע”י צוות האתר ואספקת המוצר – הטמעה/הפעלה/הכנסה וכו’,תעשה עד לפרק זמן של 14 ימים (ימי אספקה לפעולה והטמעת המוצר) מרגע קבלת פרטי המשתמש ושליחתם למערכת ההטמעה, ובהתאם לכל ביצוע רכישה – אך ורק ותהליך הרכישה הוגדר כ – “רכישה תקינה” ככתוב במסמכי מדיניות האתר Unikey.
 6. מדיניות החזרת מוצר/שירות בדרך זו כפופה בהתאם למסמך “מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות” המופיע באתר Unikey.
 7. תהליך הטמעת המוצר/השירות – קוד/סיריאל לרבות משחקים, תוכנות אפליקציות וכו’, יבוצע כאמור ע”י צוות האתר בצורה סטרילית על מנת להבטיח את בטיחות התהליך בביצוע מקצועי. כאשר בסיומו יובטח כי המוצר הוטמע בחשבון/המשתמש שניתן בתהליך הרכישה.
 8. בכל מצב אחר, בו צוות האתר יחווה קושי טכני בביצוע ההטמעה מכל סיבה שהיא, יבוצע הליך החזר כספי מלא ללקוח הרוכש ובהתאם לאמור במסמך “מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות” כמופיע באתר Unikey.
 9. בתהליך ההטמעה אשר כולל התחברות לחשבון/משתמש כאמור, עלול להיות צורך בשימוש הלקוח הרוכש לצורך פרטי התחברות נוספים (אימות דו שלבי) כגון – הודעות טקסט מיידיים; הודעות דואר אלקטרוני מיידיים; שיחות טלפון מיידיות; ועוד, אשר יכולות להתרחש במהלך ההתחברות לצורך ווידוא נוסף לאמת את זהות המתחבר. פעולות אלו נפוצות בכל אתר וסביבה כיום ועל כן עשוי להיות צורך ממשי בקשר עם הלקוח הרוכש לשם קבלת המידע הנוסף (כאמור) לשם המשך התחברות וגישה לאותו חשבון/משתמש מבוקש. 
 10. לקוח אשר לא ישתף פעולה בנוגע  ליצירת קשר בהתאם לנדרש, יגרור באופן מיידי הליך ביטול עסקה והחזר כספי בהתאם, ומעשה זה עלול להיחשב כעילה לביצוע רכישה במעשה זדוני.
 11. חשוב לציין כי תהליך/שירות זה כאמור – הטמעה/הפעלה/הכנסת מוצר או שירות אינו כולל בתוכו הורדה והתקנה של המוצר (משחק/תוכנה/אפליקציה וכו’) למכשירו של הלקוח (מחשב, טלפון, טלוויזיה וכו’). אלה הטמעה/הפעלה של המוצר/הרישיון הדיגיטלי (קוד/סיריאל וכו’) בחשבון המשתמש בלבד (בפלטפורמת היעד). כך שביצוע ההורדה וההתקנה תתבצע ע”י הלקוח ללא קשר לכתוב כאן.
 12. במידת הצורך, צוות האתר עשוי לבצע פעולת הורדה והתקנה של המוצר על גבי מכשיר מבוקש של הלקוח (בהתאם לדרישות טכניות) ע”י שימוש בתוכנות שליטה מרחוק. בתוספת שירות של “התקנה/הורדה ושליטה מרחוק” המופיע באתר, או בתוספת תשלום במעמד הרכישה, או לאחר הרכישה. שירות זה מחייב נוכחות של תוכנת שליטה מרחוק בהתאם למבוקש באתר על גבי מכשיר הפעולה, ובכך שאותו מכשיר יעמוד בדרישות להתקנת המוצר המבוקש בכל מקרה. אחריות לביצוע הבדיקות הטכניות והתקנת התוכנה או כל אמצעים אחרים הקשורים לביצוע הליך זה אינם בגדר אחריות האתר והם באחריותו של הלקוח בלבד.
 13. צוות האתר אינו נושא באחריות בכל צורה שהיא בנוגע לחשבון הלקוח לאחר סיום הטמעת המוצר והלאה. כמו כן אין האתר נושא באחריות של נזקים אשר יגרמו במשתמש או חשבון בו או במכשירו של הלקוח כתוצאה מהורדה והתקנה של המוצר.
 14. צוות האתר וכל שותפיו וכיוצא בזה אלו האנשים הקשורים לפעולה הזו, עשויים לבקש/לדרוש כל פרטים נוספים לשם ביצוע תהליך זה – הטמעה/הכנסה/הפעלה באופן תקין.

סעיף ב’ – שילוח ואספקת מוצרים שלגביהם אין ציון לגבי – “הטמעה/הפעלה/הכנסה/אספקה (של המוצר/שירות) באמצעות יוניקי/Unikey/האתר”:

 1. כל מוצר וירטואלי לרבות קוד/סיריאל/משתמש וכו’, ישלח במסגרת וירטואלית בלבד, ללא שילוח בפרטים או מידע ללקוח במישור הפיזי. מוצרים וירטואליים ישלחו ככלל בהודעה מסודרת דרך הדוא”ל אשר סופק במסגרת רכישת המוצר המבוקש בלבד. במקרים נוספים ייתכן וצוות האתר יחליט ליצור קשר עם הרוכש באמצעי תקשורת אחר כדוגמת ווצאפ, או טלגרם על מנת להעביר את המוצר.
 2. אתר Unikey אינו אחראי על הנעשה במרחב הפרטי של הלקוח בנוגע לשמירה או איבוד מידע הנשלח אליו, בפרט בנוגע למידע על המוצר.
 3. שילוח המידע הקשור למוצר וירטואלי יתבצע עד 14 ימים ממועד ווידוא רכישה תקינה ע”י צוות האתר. ברירת המחדל היא כאמור שילוח וירטואלי בדואר אלקטרוני בנוגע לאופן השילוח של המוצר, במידה והלקוח יהיה מעוניין בדרך שילוח אחרת לרבות הודעות SMS, הודעת ווצאפ, יהיה עליו לבחור זאת באופן ישיר במעמד הרכישה. במידת  הצורך, ייתכן ויהיו עליות מסוימות עבור בחירות שילוח נוספות.

חלק ד’ – שילוח מוצרים פיזיים:

שילוח מוצרים פיזיים, בדומה למוצרים וירטואליים ישלח אך ורק לאחר השלמת הליך “רכישה תקינה”, המופיע במסמך מתווה מדיניות החזרת מוצרים.

 1. זמני השילוח ייקבעו בהתאם לכל אחד מן השירותים המבוקשים, אשר אותם בחר הלקוח ברכישת המוצר, בעת מעמד הרכישה.
 2. חברות המשלוחים שאיתן Unikey עובדות הן דואר ישראל, צ’יטה שליחויות, UPS, DHL, GetPackage, Pickup ועוד, חשוב לשים לב לשינויים בחברות לגבי כל מוצר טרם הרכישה, כאשר שימוש בשירות משלוחים אחד או אחר יכול להשפיע על האופן שבו המוצר ישלח, ועל זמן האספקה.
 3. מחיריהם של שירותי המשלוחים ייקבעו במעמד התשלום בהתאם למוצרים, מבצעים, הנחות, משקל, יעד שילוח וכו’. במסמך זה אין ציון אודות מחירי משלוחים, כלל המחירים יקבעו באופן פרטני במעמד הקנייה לכל לקוח בהתאם.
 4. שירותי שילוח למוצר פיזי: משלוח דואר רגיל רשום בארץ ע”י חברת דואר ישראל בהפצה למרכזי חלוקה של דואר ישראל עד 14 ימי עסקים. משלוח ע”י חברה אזרחית במשלוח דואר מהיר בטווח זמן של עד 5 ימי עסקים ממועד אישור רכישה תקינה, להפצה למרכזי חלוקה עירוניים רבים. משלוח ע”י חברה אזרחית עם שירות שליחים עד לבית הלקוח המצויין בפרטי הרכישה, בטווח זמן עד 3 ימי עסקים ממועד אישור רכישה תקינה.
 5. מעקב המשלוחים יתבצע במסגרת החברה השולחת בלבד, ללא קשר ישיר לאתר Unikey. אחריות על עדכון השילוח, הפצה ומסירה מוטלת על חברות השילוח.
 6. כל בעיות או תקלות שיתעוררו באמור בסעיף הקודם ידונו לפרטים עם הגורמים האחראיים בחברות השילוח ללא קשר ליוניקי כלל.
 7. בעת מעמד הרכישה, יבחר הלקוח בשיטת שילוח אשר בה ירצה לקבל את המוצר, ויחד עם זאת יקבל מידע אודות אופן השילוח; מחירים, זמנים וכו’. 
 8. אתר Unikey יעדכן את הלקוח בפרטי השילוח, בנוגע למספר מעקב (במידה ויש) ופרטי יצירת קשר עם חברת השילוח. יחד עם זאת, קישור ישיר למעקב באתר חברת השילוח.

שילוח ואספקת מוצרים שמצויין עליהם “הזמנה מוקדמת – Pre-Order”

ברחבי האתר מפורסמים מצורים רבים (דיגיטליים ופיזיים) שמצויין לגיבהם אזכור בנוגע להזמנה מוקדמת. המשמעות היא בנוגע לשילוח ואספקת מוצרים אלו, כאשר הפצתם- יציאה לשילוח יהיה מאוחר יותר מהמקובל במדיניות הרגילה כמו שאר המוצרים. מאחר ומוצרים אלו מסופקים בעיכוב ע”י הספק/יצרן רק לאחר מועד  השקתם לציבור (בד”כ בתאריך מסויים- נקוב בהתאם לכל מוצר), יהיה עיכוב מצד יוניקי באספקת המוצרים ללקוח. באופן כללי, הזמנה מוקדמת הגדרתה יפה בנוגע למוצרים דיגיטליים ופיזיים.

 1. רכישת מוצרים דיגיטליים שמצויין לגביהם- לרוב משחקי וידאו או תוכנות, יוניקי תציין מועד השקת המוצרים במפורש. מרגע ביצוע הזמנה באתר, יוניקי תעביר את פרטי המוצר/רכישה אל ספק המוצר לרכישת המוצר המבוקש. על כן בקשת ביטול הזמנה תתאפשר ביום בו בוצעה ההזמנה בלבד (וביצירת קשר ישיר עם צוות האתר). 
 2. חשוב לשים לב! בכל מוצרי הזמנה מוקדמת לרוב קיים עיכוב באספקת המוצר או בתקשורות הלקוחות עקב עומס הזמנות גדול, במיוחד עבור מוצרים פופולריים. יוניקי עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצרים בזמנים הקבועים ללקוחות.
 3. כאמור, ביטול ההזמנה בפועל יתממש אך ורק ביום העסקים בו בוצעה ההזמנה (ובכפוף למדיניות ביטול והחזרת מוצרים של יוניקי). החזר כספי יתאפשר במצב בו טרם נשלחו פרטי המזמין מצד יוניקי אל הספק לצורך שילוח או אספקת המוצר החדש, שכן ביטול במצב כזה יהיה בלתי אפשרי.

חלק ה’ – זכויות והתחייבויות:

 1. לאתר Unikey עומדת הזכות הבלעדית, לשנות או לתקן, או להוסיף או לתקף סעיפים או חלקים חדשים בכל עת.
 2. זכויותיהם של Unikey שנאמרו בסעיף הקודם, אינם מהווים עילה או הצדקה לביטול או וויתור של כל הסכם או סעיף, הן במסמך זה או במסמך אחר מצד הלקוח. וכל האמור בסעיף הקודם אינו מהווה וויתור זכויות או סיעוד מסוים העומדים לזכות Unikey.
 3. אין להשליך מביטול חובתו של הסכם זה עבור לקוח אחד במקרה פרטני, לפעמים הבאות.
 4. אי עמידה בסעיף אחד, או במקרה של מספר סעיפים או מספר של חלקים אינו משליך על חובת הצדדים לעמוד בשאר הכתוב בהסכם זה.
 5. אתר Unikey ושאר גורמים מטעמו בכל הקשור למשלוח המוצרים ללקוחות, שומרים לעצמם את הזכות לבטל, או לאחר מועד שילוח המוצרים בכל עת בהתאם לשיקול דעתו, ובהתחשב בצרכי האתר והעסק.
 6. אתר Unikey ושאר גומרים מטעמו, בכל הקשור למשלוחים, שומר לעצמו את הזכות לשנות שיטות משלוח שונות מאלו שנקבעו בהזמנת המוצר, והכל בהתאם לשיקול דעתו ובהתחשב בצרכי האתר, הצוות והעסק.

בכל נושא אתר Unikey והצוות עומדים לרשות הגולשים והלקוחות בכל נושא, בכל עת וזמן, על מנת לעזור להשיב על שאלות, בעיות או תגובות במקרים של רכישות, מאמרי תוכן וכו’. צוות האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להעניק חווית גלישה ושירות מקסימלית ולצמצם חוויות שליליות במערכת האתר. כל אדם מוזמן לגשת בכל עת לדף “מרכז התמיכה והעזרה” באתר לשם קבלת מידע מפורט, הסברים ותשובות לשאלות רבות. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר דרך דף צור קשר.

 

 

 

 

 

קבלו 5% הנחה
כאן ועכשיו! 👇

חדשים אצלנו?
קבלו מאיתנו קופון!

דילוג לתוכן